Elmi məqalələr

Hacı Həsən Hüseyni - Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı haqqında

İradə Köçərli. “Aşıq Ələsgərin sazlı-avazlı musiqili misraları” (Aşıq Ələsgər – 200)

Hacı Həsən Hüseyni. Aşıq Ələsgər yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi motivlər