Monoqrafiyalar

Camal Mustafayev. “Aşıq Ələsgər irsində sufilik”. Bakı, “Vətən”, 2013

İslam Ələsgər. “Haqq aşığı Ələsgər” (monoqrafiya). Bakı, “Maarif”, 1999

E.M.Əlibəyzadə. Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm”, 1971

Məhərrəm Hüseynov. Aşıq Ələsgərin söz ümmanı. Bakı, “Elm və təhsil”, 2017

Hacı Loğman Babacanlı. Aşıq Ələsgər. Bakı, “Vətən”, 2013

Osman Sarıvəlli. “Qüdrətli şair, ustad sənətkar”. Bakı, “Avropa”, 2011

Hüseyn İsmayılov. “Aşıq Ələsgər”. Bakı, “Ecoprint”, 2017

Osman Sarıvəlli. “Qüdrətli şair, ustad sənətkar”. Bakı, “Gənclik”, 1971

İslam Ələsgər. “Ələsgər ocağı ilə bağlı yaradılmış dastan-rəvayətlər haqqında”. Bakı, “Nurlan”, 2007