Haqqında kitablar

Adım Ələsgərdir, Göyçə - mahalım... (mətnin müəllifi İ.Ələsgər), Bakı, “Apostrof”, 2011

Adım Ələsgərdir, Göyçə - mahalım... (mətnin müəllifi İ.Ələsgər), Bakı, “Apostrof”, 2011

İlqar İmamverdiyev. “Aşıq Ələsgər – 200 Aşıq Ələsgərin poetik və musiqi dünyası”. Ankara, “Iskad”, 2021

Çərşənbə günündə, çeşmə başında... (toplayıb tərtib edəni və ön sözün müəllifi İslam Sadıq). Bakı, “Azərnəşr”, 1999

Çərşənbə günündə, çeşmə başında... (toplayıb tərtib edəni və ön sözün müəllifi İslam Sadıq). Bakı, “Azərnəşr”, 1999

Nazim Əliverdibəyov. Dübeyt (aşıq mahnısı), Bakı, 1960

Nazim Əliverdibəyov. Dübeyt (aşıq mahnısı), Bakı, 1960

Eldar İsmayıl. “Aşıq Ələsgər” (pyes). Eldar İsmayıl. “İçimdə bitən bənövşə”. Bakı, “Nurlan”, 2002