Haqqında kitablar

“Haqq aşığı” (vəsait), Gəncə MKS, 2021

Eldar İsmayıl. “Aşıq Ələsgər” (pyes). Eldar İsmayıl. “İçimdə bitən bənövşə”. Bakı, “Nurlan”, 2002

Adım Ələsgərdir, Göyçə - mahalım... (mətnin müəllifi İ.Ələsgər), Bakı, “Apostrof”, 2011

Adım Ələsgərdir, Göyçə - mahalım... (mətnin müəllifi İ.Ələsgər), Bakı, “Apostrof”, 2011

İlqar İmamverdiyev. “Aşıq Ələsgər – 200 Aşıq Ələsgərin poetik və musiqi dünyası”. Ankara, “Iskad”, 2021

Aşıq Ələsgər sazın sehri və sözün şöhrəti. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2021

Aşıq Ələsgər sazın sehri və sözün şöhrəti. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2021

Nazim Əliverdibəyov. Dübeyt (aşıq mahnısı), Bakı, 1960

Nazim Əliverdibəyov. Dübeyt (aşıq mahnısı), Bakı, 1960

Çərşənbə günündə, çeşmə başında... (toplayıb tərtib edəni və ön sözün müəllifi İslam Sadıq). Bakı, “Azərnəşr”, 1999

Çərşənbə günündə, çeşmə başında... (toplayıb tərtib edəni və ön sözün müəllifi İslam Sadıq). Bakı, “Azərnəşr”, 1999