Haqqında mətbuatda - Məqalələr

“Azərbaycan müəllimi”, №47(2415), 9 iyun 1972

E.M.Əlibəyzadə. “Aşıq Ələsgərin bədii dili”. “Azərbaycan müəllimi”, №73(2337), 10 sentyabr 1971

“Ədəbiyyat və incəsənət”, №24(1682), 9 iyun 1972

El şairləri - Aşıq Ələsgər - Dan ulduzu N 4 -10

“Kommunist”, №134(15044), 9 iyun 1972

Elçin. Təşrif buyur, gedək bağa... 19 may 1999

Almaz Ülvi. “Heç demirsən, Ələsgərim hardadı”, “Qərbi Azərbaycan press”, №04(47), 12 may 2011. səh.4

Ələddin Allahverdiyev. “Camalın göyçəkdi bayram ayından”. karabakhmedia.az – 17.10.2017

Aşıq Şəmşir. “Aşıq Ələsgər haqqında xatirəm”. “Azərbaycan” jurnalı, №5, 1972

Atlıxan Alxanov. Aşıq Ələsgərlə Kor Nəsibin deyişməsi. Ozan dünyası, 1 (32), 2020

F.R.İsmayılova. “Aşıq Ələsgərin lirikasında ərəb və fars mənşəli sözlər”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

Azadə Novruzova. “Saz sevdam, söz sevdam”. Füyuzat, №4 (120), 2021

Fərhad Xubanlı. Aşıq Ələsgər yaradıcılığının tədrisi. Ozan dünyası, 1(29), 2018

C.H.Qarayeva. “Aşıq Ələsgərin lirikasında onomastik vahidlər”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

Fərzalı Rüstəmli. “Seyid Nəsimidən Dədə Ələsgərə”. Bakı, 2019