Haqqında mətbuatda - Məqalələr

Ələddin Allahverdiyev. Milli-mədəni sərvətlər xəzinəmizə misilsiz töhfələr bəxş etmiş dahi sənətkar. 30 mart 2021 – Xalq qəzeti – N 063(29605)