Haqqında mətbuatda - Məqalələr

“Azərbaycan müəllimi”, №47(2415), 9 iyun 1972

El şairləri - Aşıq Ələsgər - Dan ulduzu N 4 -10

“Ədəbiyyat və incəsənət”, №24(1682), 9 iyun 1972

Elçin. Təşrif buyur, gedək bağa... 19 may 1999

“Kommunist”, №134(15044), 9 iyun 1972

Ələddin Allahverdiyev. “Camalın göyçəkdi bayram ayından”. karabakhmedia.az – 17.10.2017

Almaz Ülvi. “Heç demirsən, Ələsgərim hardadı”, “Qərbi Azərbaycan press”, №04(47), 12 may 2011. səh.4

Aşıq Şəmşir. “Aşıq Ələsgər haqqında xatirəm”. “Azərbaycan” jurnalı, №5, 1972

F.R.İsmayılova. “Aşıq Ələsgərin lirikasında ərəb və fars mənşəli sözlər”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

Atlıxan Alxanov. Aşıq Ələsgərlə Kor Nəsibin deyişməsi. Ozan dünyası, 1 (32), 2020

Fərhad Xubanlı. Aşıq Ələsgər yaradıcılığının tədrisi. Ozan dünyası, 1(29), 2018

C.H.Qarayeva. “Aşıq Ələsgərin lirikasında onomastik vahidlər”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

Fərzalı Rüstəmli. “Seyid Nəsimidən Dədə Ələsgərə”. Bakı, 2019

E.M.Əlibəyzadə. “Aşıq Ələsgərin bədii dili”. “Azərbaycan müəllimi”, №73(2337), 10 sentyabr 1971

G.S.Qasımova. “Aşıq Ələsgər qoşmalarında işlənən frazeloji vahidlər”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012