Biblioqrafiyası

Dövri mətbuatda və məcmuələrdə çapdan çıxan əsərləri

1927

Dağlar; Bizim dağlar [Mətn]: [şeirlər] /Aşıq Ələsgər//Yeni kənd.-1927.- №3.- S.61-65.

Şeir [Mətn]: [Aşığın Həcərə həsr etdiyi şeiri və cavabı] /Aşıq Ələsgər //Yeni kənd.- 1927.- №6-7.- S.39-41.