Dissertasiyalar

Ələsgərov İslam Talıb oğlu. “Aşıq Ələsgər ədəbi irsinin öyrənilməsi” (diplom işi). Bakı, 1954

İslam Ələsgərov. “Aşıq Ələsgər və XIX əsr Göyçə aşıqları” (namizədlik dissertasiyası). Bakı, BDU kitabxanası, 1972

Fəxrəddin Elşad oğlu Baxşəliyev. “Təsəvvüf ənənələri və Aşıq Ələsgər” (namizədlik dissertasiyası). Bakı, AMEA Folklor İnstitutu, 2012