Elmi məqalələr

Hacı Həsən Hüseyni - Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı haqqında

İlhamə Muxtarqızı. “Aşıq Ələsgər irsinin toplanması və nəşri”. “Ədəbiyyat məcmuəsi”, №1, 2018. səh.239-246

Hacı Həsən Hüseyni. Aşıq Ələsgər yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi motivlər

İradə Köçərli. “Aşıq Ələsgərin sazlı-avazlı musiqili misraları” (Aşıq Ələsgər – 200)