Monoqrafiyalar

Hüseyn İsmayılov. “Aşıq Ələsgər”. Bakı, “Ecoprint”, 2017

Almara Nəbiyeva. “Milli-mədəni irsimiz Aşıq Ələsgərin lirikası”. Bakı, “BDU”, 2022. 256 səh

İslam Ələsgər. “Ələsgər ocağı ilə bağlı yaradılmış dastan-rəvayətlər haqqında”. Bakı, “Nurlan”, 2007

Camal Mustafayev. “Aşıq Ələsgər irsində sufilik”. Bakı, “Vətən”, 2013

İslam Ələsgər. “Haqq aşığı Ələsgər” (monoqrafiya). Bakı, “Maarif”, 1999

E.M.Əlibəyzadə. Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm”, 1971

Məhərrəm Hüseynov. Aşıq Ələsgərin söz ümmanı. Bakı, “Elm və təhsil”, 2017

Hacı Həsən Hüseyni. “Əhli-beyt (ə) aşiqi Dədə Ələsgər”. Bakı, “İmza”, 2022. 408 səh.

Osman Sarıvəlli. “Qüdrətli şair, ustad sənətkar”. Bakı, “Avropa”, 2011

Hacı Loğman Babacanlı. Aşıq Ələsgər. Bakı, “Vətən”, 2013

Osman Sarıvəlli. “Qüdrətli şair, ustad sənətkar”. Bakı, “Gənclik”, 1971