Xarici mətbuat

“Bolluq uğrunda”, №74(8442), 1972. (erməni dilində)

Memmed İsmayıl. Zamanın baş yolçusu. Hece Taşları, 37 sayı, 15 mart 2018. sayfa. 4-6

Aladdin Allahverdiyev. Milli ve medeni kültür hazinemize emsalsiz katkılar sunmuş bir sanatkâr Âsık Alesker. “Önce Vatan”, 27 Mayıs 2021

Muharrem Gasımlı. Elesgerem, her elmiden halıyam. Hece Taşları, 37 sayı, 15 mart 2018. sayfa. 16-19

Bolluq uğrunda. №74(3442). 20.06.1972

Краткая литературная энциклопедия. Гл. ред. А. А. Сурков. — М. Сов. энцикл., 1962—1978. Т. 1 Аарне — Гаврилов. — 1962. — Стб. 383—384.