Konfransda çıxışlar

İsmayıl Məmmədli. “Aşıq Ələsgərin şeirlərində etnoqrafik sözlərin üslubi mövqeyi”. “Aşıq Ələsgər sazın sehri və sözün şöhrəti” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları

Tacir Qurbanov. “Aşıq Ələsgər poeziyasında insanın mənəvi gözəlliyinin təsviri”. “Aşıq Ələsgər sazın sehri və sözün şöhrəti” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları