Foto Qalereya

Aşıq Ələsgərin oğlu Aşıq Talıb
Aşıq Ələsgərin şəyirdi Zodlu Ağayar
Aşıq Ələsgərin oğlu Bəşir
Aşıq Ələsgərin şəyirdi Aşıq Əsəd Rzayev
Aşıq Ələsgərin şəyirdi Daşkəndli Aşıq Nəcəf
Aşıq Ələsgərin ustadı Aşıq Alı (Rəssam Nəcəfqulu İsmayılov)
Aşıq Ələsgərin oğlu Aşıq Talıb oğlanları İslam və Haqverdi ilə
Aşıq Ələsgərin oğlu Şair Əbdüləzim.jpg
Aşıq Ələsgərin qardaşı oğlu Aşıq Nəcəf Məmmədov
Aşıq Ələsgərin qardaşı oğlu Növrəs İman
Aşıq Ələsgərin şəyirdi Aşıq Nağı
Aşıq Ələsgərin evinin cənubdan görünüşü
Aşıq Ələsgərin nəslindən bir qrup. 1957-ci il
Aşıq Ələsgərin övladları; Gülnisə (1871), Bəsti (1875), Talıb (1877), Zümrüd (1881). 1957-ci il
Göyçə aşıqları. Ön cərgədə soldan. Aşıq Nəcəf, Aşıq Talıb, Aşıq Bayram; ayaq üstə. Aşıq Hacı, Aşıq Mehdi, Aşıq Ağayar, Aşıq Hüseyn, Aşıq Bəylər, Aşıq Bəhman. 1950-ci il
Aşıq Ələsgərin qəbri (1972-ci ilə qədər)
Mirzə Bəylərin Aşıq Ələsgərə həsr etdiyi şeirin bir hissəsi