Media - MP3

“Xoş gəldin” (söz. Aşıq Ələsgər; mus. Cavanşir Quliyev; ifa. Akif İslamzadə)

“Sona keçdi” (söz. Aşıq Ələsgər; mus. Hacı Xanməmmədov; ifa. Gülağa Məmmədov)

“Sarıköynək” (söz. Aşıq Ələsgər; mus. Hacı Xanməmmədov; ifa. Şövkət Ələkbərova)

“Güllü” (söz. Aşıq Ələsgər; mus. Hacı Xanməmmədov; ifa. Şövkət Əlkbərova)

“Getmə, amandır” (söz. Aşıq Ələsgər; mus. Hacı Xanməmmədov; ifa. Şövkət Ələkbərova)