Haqqında mətbuatda - Məqalələr

Kamal Camalov. Əxlaq və mənəviyyat dərsi deyən ustad müəllim. muallim.edu.az, 02.10.2021

Etibar Əliyev. Saz-söz sənətinin Dədə Ələsgəri. medeniyyet.az, 16.07.2021

Salman Balakişiyev. “Hörümçək toru”nun açılması... 525-ci qəzet, 20.10.2021, səh.19

Azadə Novruzova. “Saz sevdam, söz sevdam”. Füyuzat, №4 (120), 2021

İslam Sadıq. “Saz dünyası, söz zirvəsi”. “Çərşənbə günündə, çeşmə başında...” (toplayıb tərtib edəni və ön sözün müəllifi İslam Sadıq). Bakı, “Azərnəşr”, 1999

Fərzalı Rüstəmli. “Seyid Nəsimidən Dədə Ələsgərə”. Bakı, 2019

Aşıq Şəmşir. “Aşıq Ələsgər haqqında xatirəm”. “Azərbaycan” jurnalı, №5, 1972

İsrafil Abbaslı. “Türk alimləri Aşıq Ələsgər haqqında”. Folklorşünaslıq axtarışları. II cilddə. I cild. Bakı, “Nurlan”, 2009

Tərlan Göyçəli. “Aşıq Ələsgər”. “Göyçə aşıq məktəbi”, Bakı, “Göytürk”, 1998

Salman Balakişiyev. “Azərbaycan təbiəti və Aşıq Ələsgər”. Goyce.az (08.07.2021)

Məlahət İsmayılqızı. “Adım Ələsgərdi, Göyçə mahalım!”. goyce.az (26.01.2021)

Maşallah Xudubəyli. “Onda bahar idi”. Mənim sazlı-sözlü dünyam. II kitab. Bakı, “Elm və təhsil”, 2010.

Maşallah Xudubəyli. “Aşıq Ələsgərin sözlərinə yazılan musiqilər haqqında şəxsi mülahizələrimdən”. Mənim sazlı-sözlü dünyam. III kitab. Bakı, “Elm və təhsil”, 2010

X.Həbibova. “Aşıq Ələsgərin şeirlərində adların üslubi imkanları”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

Ş.Y.Nəcəfova. “Aşıq Ələsgər yaradıcılığında realizm”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

Ş.Quliyeva. “Aşıq Ələsgər yaradıcılığında gənc qızlara münasibətin psixoloji təhlili”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012