Haqqında mətbuatda - Məqalələr

“Azərbaycan müəllimi”, №47(2415), 9 iyun 1972

E.M.Əlibəyzadə. “Aşıq Ələsgərin bədii dili”. “Azərbaycan müəllimi”, №73(2337), 10 sentyabr 1971

“Ədəbiyyat və incəsənət”, №24(1682), 9 iyun 1972

El şairləri - Aşıq Ələsgər - Dan ulduzu N 4 -10

“Kommunist”, №134(15044), 9 iyun 1972

Elçin. Təşrif buyur, gedək bağa... 19 may 1999

Almaz Ülvi. “Heç demirsən, Ələsgərim hardadı”, “Qərbi Azərbaycan press”, №04(47), 12 may 2011. səh.4

Etibar Əliyev. Saz-söz sənətinin Dədə Ələsgəri. medeniyyet.az, 16.07.2021

Aşıq Şəmşir. “Aşıq Ələsgər haqqında xatirəm”. “Azərbaycan” jurnalı, №5, 1972

Ələddin Allahverdiyev. “Camalın göyçəkdi bayram ayından”. karabakhmedia.az – 17.10.2017

Atlıxan Alxanov. Aşıq Ələsgərlə Kor Nəsibin deyişməsi. Ozan dünyası, 1 (32), 2020

Azadə Novruzova. “Saz sevdam, söz sevdam”. Füyuzat, №4 (120), 2021

F.R.İsmayılova. “Aşıq Ələsgərin lirikasında ərəb və fars mənşəli sözlər”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

C.H.Qarayeva. “Aşıq Ələsgərin lirikasında onomastik vahidlər”. Ustad aşıqlarımız Aşıq Ələsgər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

Fərhad Xubanlı. Aşıq Ələsgər yaradıcılığının tədrisi. Ozan dünyası, 1(29), 2018