Pictures and paintings

Aşıq Ələsgər (rəssam Nailə Ələsgərova)
Aşıq Ələsgər (Rəssam Cabbar Quliyev)
Aşıq Ələsgər (Rəssam Sadıq Şərifzadə)
Aşıq Ələsgər (Rəssam - Sadıq Şərifzadə)
Aşıq Ələsgər (Rəssam Böyükağa Mirzəzadə)