Kitabları

Aschug Alesker. Gedichte. Baku, 1972. (alman dilində)

Aschug Alesker. Gedichte. Baku, 1972. (alman dilində)

Aşıq Ələsgər. “Lirika”. Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2020

Aşıq Ələsgər. “Lirika”. Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC, 2020

Aschug Alesker. Gedichte. Baku, Mütärdschim, 2021. (alman dilində)

Aschug Alesker. Gedichte. Baku, Mütärdschim, 2021. (alman dilində)

Aşıq Ələsgər. (tərtib edənləri Ə.Axundov, M.H.Təhmasib). Bakı, 1963

Aşıq Ələsgər. (tərtib edənləri Ə.Axundov, M.H.Təhmasib). Bakı, 1963

Ashug Alesker. Lyrics. Baku, 1972. (ingilis dilində)

Ashug Alesker. Lyrics. Baku, 1972. (ingilis dilində)

Aşıq Ələsgər. (toplayanı Hümbət Əlizadə). 1934 (əski əlifba)

Aşıq Ələsgər. (toplayanı Hümbət Əlizadə). 1934 (əski əlifba)

Aşıq Ələsgər. “Can” deməklə candan can əskik olmaz... Bakı, Kitab klubu, 2014

Aşıq Ələsgər. “Can” deməklə candan can əskik olmaz... Bakı, Kitab klubu, 2014

Aşıq Ələsgər. (toplayanı Hümbət Əlizadə). Bakı, “Azərnəşr”, 1934

Aşıq Ələsgər. (toplayanı Hümbət Əlizadə). Bakı, “Azərnəşr”, 1934

Aşıq Ələsgər. “Gözüm bir alagöz xanıma düşdü”. (toplayanı İslam Ələsgər), Bakı, “Yazıçı”, 1993

Aşıq Ələsgər. “Gözüm bir alagöz xanıma düşdü”. (toplayanı İslam Ələsgər), Bakı, “Yazıçı”, 1993

Aşıq Ələsgər. (toplayanı Hümbət Əlizadə). Bakı, “Azərnəşr”, 1935

Aşıq Ələsgər. (toplayanı Hümbət Əlizadə). Bakı, “Azərnəşr”, 1935