Kitabları

Aşıq Ələsgər. (toplayanı və tərtib edəni İslam Ələsgərov), Bakı, “Azərnəşr”, 1956

Aşıq Ələsgər. (toplayanı və tərtib edəni İslam Ələsgərov), Bakı, “Azərnəşr”, 1956

Aşıq Ələsgər. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004

Aşıq Ələsgər. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004

Aşıq Ələsgər. Bakı, “Azərnəşr”, 1937

Aşıq Ələsgər. Bakı, “Azərnəşr”, 1937

Aşıq Ələsgər. Hikmət dünyası (tərtib edəni və redaktoru Eldar İsmayıl), Bakı, “Ağrıdağ”, 1997

Aşıq Ələsgər. Hikmət dünyası (tərtib edəni və redaktoru Eldar İsmayıl), Bakı, “Ağrıdağ”, 1997

Aşıq Ələsgər. Bakı, Elm və təhsil, 2012 (Tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Musa Nəbioğlu)

Aşıq Ələsgər. Bakı, Elm və təhsil, 2012 (Tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Musa Nəbioğlu)

Aşıq Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. Şeirlər. (tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi İslam Ələsgərov), Bakı, “Yazıçı”, 1988

Aşıq Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. Şeirlər. (tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi İslam Ələsgərov), Bakı, “Yazıçı”, 1988

Aşıq Ələsgər. Bütün əsərləri. Bakı, “OL” MMC, 2014

Aşıq Ələsgər. Bütün əsərləri. Bakı, “OL” MMC, 2014

Aşıq Ələsgər. Seçilmiş şeirlər. 1972

Aşıq Ələsgər. Seçilmiş şeirlər. 1972

Aşıq Ələsgər. Əsərləri, dastan-rəvayətlər, xatirələr. (toplayıb tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi İslam Ələsgər), Bakı, “Şərq-Qərb”, 1999

Aşıq Ələsgər. Əsərləri, dastan-rəvayətlər, xatirələr. (toplayıb tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi İslam Ələsgər), Bakı, “Şərq-Qərb”, 1999

Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. (toplayıb tərtib edəni İslam Ələsgər), Bakı, “Çinar-Çap”, 2003

Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. (toplayıb tərtib edəni İslam Ələsgər), Bakı, “Çinar-Çap”, 2003