Ziyəddin Məhərrəmov. Dədə Ələsgərin ən sevimli şəyirdlərindən biri… ADPU, “Folklor məsələlərinə dair tematik toplu”, №3, Bakı, 1999